Congres slaapproblemen bij jonge kinderen editie 2021

Veel jonge kinderen kampen met in- en doorslaapproblemen en dat is niet goed voor de ontwikkeling van een kind en zet de ouder-kind relatie onder druk.

Ook dit jaar organiseerde vakblad Vroeg (kennisplatform Jonge Kind) samen met het Euregionaal congresburo een congres.

Wederom een gevarieerd programma zoals bij de vorige edities waarbij verschillende onderwerpen aan bod kwamen.

Onderwerpen zoals slaapproblemen bij onder- en overprikkelde kinderen, het slapen bij angsten en een sensitieve aanpak van slaapproblemen.

Vooral het onderwerp “sensitieve zorg in relatie tot de ontwikkeling van een veilige hechting” maakte duidelijk dat er diversiteit is in aanpak en dat er de laatste tijd een groeiende aandacht is voor een sensitieve aanpak.

Slaapproblemen niet alleen zien als gedrag dat kan worden aangeleerd of afgeleerd maar als signalen van het kind dat hij/ zij de ouder nodig heeft. Een sensitief ouderschap waarbij de behoeften van het kind het uitgangspunt zijn en niet de uitdoving van het gedrag.

En als wij als hulpverleners kunnen afstemmen op ouders, kunnen ouders dat ook beter met kind gaan doen. De ouder kan zich verplaatsen in gedachten en gevoelens van het kind maar weet ook het onderscheid tussen eigen gedachten en gevoelens en dat van het kind.

Kijken naar het kind, samen kijken naar de signalen die het geeft en ontdekken wat ze betekenen en wat het kindje nodig heeft. En daarmee een cirkel van vertrouwen en veiligheid creëren.