top of page

KINDEROEFENTHERAPIE

Wat is Kinderoefentherapie ?

 

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. De kinderoefentherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en kijkt naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen ervan. Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen. Bij kinderen staat daarbij vooral spelen op de voorgrond. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden zoals klimmen, springen en bal gooien. Maar ook vaardigheden zoals knutselen en schrijven. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten, soms is er een afwijkende ontwikkeling en soms zijn er motorische problemen bij diagnoses zoals bijvoorbeeld ADHD, ASS en dyslexie. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen weer plezier in het bewegen krijgen, mee kunnen doen met leeftijdgenootjes of een leesbaar handschrift ontwikkelen, kan een kinderoefentherapeut helpen.

 

Behandeling

 

De kinderoefentherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies.

De kinderoefentherapeut begint met een intake. Dan volgt een uitgebreid onderzoek om inzicht te krijgen in het motorisch functioneren van het kind, wat de mogelijkheden zijn en waar de problemen liggen. Tijdens dit onderzoek wordt een eerste indruk verkregen van het gedrag van het kind. Factoren als concentratie, faalangst, impulsiviteit en leerstrategie worden ook geobserveerd. De resultaten, behandeldoelen en het eventuele behandelplan wordt besproken met ouders/verzorgers en zo nodig met andere betrokkenen. Indien behandeling zinvol wordt geacht, wordt deze zo spoedig mogelijk na het onderzoek opgestart. De duur van de totale behandeling is afhankelijk van de aard van de problemen en de voortgang van de ontwikkeling.

Regelmatig wordt er tussendoor geëvalueerd met ouders / verzorgers en eventueel andere betrokkenen.

 

Vergoeding

 

Behandelingen voor kinderen worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar. Kijk in uw zorgverzekeringspolis voor het precieze aantal vergoedingen dat uw verzekering vergoedt.

Kinderoefentherapie

SLAAPOEFENTHERAPIE

Heeft u slaap problemen? Dan kan slaapoefentherapie iets voor u betekenen!  

 

Sommige mensen slapen wat langer, andere wat korter. Maar voor iedereen geldt: wie ’s nachts goed slaapt, voelt zicht overdag beter en heeft meer energie.
 Af en toe slecht slapen is geen reden tot zorg. Maar wie vaker wakker ligt,
zich overdag niet ‘uitgerust’ voelt en hierdoor lichamelijk of geestelijke klachten krijgt, heeft de mogelijkheid om hier iets aan te doen: slaapoefentherapie.

 

Er zijn heel veel oorzaken die verantwoordelijk kunnen zijn voor het feit dat u niet goed slaapt. Tijdens de slaapoefentherapie leert u wat bij u de knelpunten zijn en werkt u  vervolgens aan het verbeteren van uw nachtrust.

      

Tijdens oefentherapeutische behandelingen wordt er gewerkt aan de belangrijkste aspecten die de kwaliteit van de nachtrust beïnvloeden. Dit kunnen zijn slaapdruk, bioritme, slaapgewoonte, teveel prikkels overdag, niet voldoende tot rust komen, piekeren, gebruik van televisie of telefoon, weinig aanmaak van melatonine, ect. De oefeningen zijn laagdrempelig en praktisch waardoor u er direct mee aan de slag kunt en de slaapkwaliteit positief kunt beïnvloeden. 


Slaapoefentherapie vraagt enige zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Daar staat tegenover dat het behandelresultaat zich meestal vrij snel aandient.

De behandeling van slaapstoornissen wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Check uw polis voor de geldende voorwaarden en tarieven. U kunt rechtstreeks naar een oefentherapeut en u heeft dus geen verwijsbrief van uw arts nodig.

 

Slaapoefentherapie voor kinderen.

 

Kinderen vormen de grootste groep van slapelozen. In deze tijd dreigen slaapproblemen verder toe te nemen. Wanneer onvoldoende aan de slaapbehoefte van het kind wordt voldaan, nemen ook de lange termijn gevolgen er van toe, zoals: slechte slaapgewoonten, angst, depressie, overgewicht, diabetes, concentratieproblemen, verminderde leerprestaties, gedragsproblemen en een verstoord bioritme.

Een slaapoefentherapeut kan bijdragen aan beter slaapgedrag, slaapduur, de kwaliteit en het tijdstip van de slaap. Zowel de invloeden van de dag als de nacht worden in de 24-uurs aanpak meegenomen en de ouders worden geholpen met bruikbare handvatten.

 

De therapie is gebaseerd op recente wetenschap en is direct toepasbaar. Een gezonde nachtrust geeft rust, ontspanning, grip, balans  en betere ( school) prestaties. 

 

Bij kinderen onder de 18 wordt de behandeling door een oefentherapeut vergoed uit de basisverzekering.

U kunt rechtsreeks naar een oefentherapeut doch een verwijsbrief van de huisarts stellen wij bij kinderen zeker op prijs.

Slaapoefentherapie

SCHRIJFTHERAPIE

Schrijven is een belangrijke vaardigheid die kinderen op school leren en is essentieel voor de participatie van het kind op school tijdens schoolse taken. Maar niet bij alle kinderen gaat het leren schrijven, het schrijven vanzelf.

 

Kinderen met schrijfproblemen komen vaak in een vicieuze cirkel van falen, het niet leuk vinden, ontmoedigd en  minder gemotiveerd raken en vervolgens gaan ze minder oefenen en kunnen de schoolprestaties negatief beïnvloed worden. Met schrijftherapie kan zo’n vicieuze cirkel doorbroken worden.

Met behulp van schrijftesten en motorische observaties wordt er gekeken naar de kwaliteit van het bewegen ( de schrijfvaardigheid), de schriftkenmerken en het schrijftempo. En het schrijfwerk van school wordt geanalyseerd. Daarnaast kunnen er aanvullende onderzoeken worden gedaan.

 

Met al deze informatie worden de behandeldoelen en het plan opgesteld. Tijdens de behandelingen worden er verschillende methodes en technieken gebruikt die aansluiten bij de belevingswereld en interesse van het kind.

 

Schrijven kan en moet weer leuk worden.

Schrijftherapie
Contact

CONTACT

Bezoekadres

Beukenlaan 44
5741 DK Beek en Donk
T: 0492-462580

M: 06-55528834

E: ritasegers@kindentherapie.nl

Openingstijden

Open op afspraak

bottom of page