top of page
segers5
segers1
segers3
segers2
segers4

RITA SEGERS

Ik ben Rita Segers en al jaren met veel plezier werkzaam in mijn praktijk in Beek en Donk.

Als oefentherapeute en als oefentherapeute voor kinderen werk ik met kinderen, jongeren en volwassenen.

En dat is elke keer weer een uitdaging. Hoe kan ik al samenwerkend, ondersteunend en begeleidend komen tot een manier dat werkt voor die persoon met zijn/ haar hulpvraag.

Lidmaatschap VvOCM

Ik ben lid van onze beroepsvereniging, de vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Kwaliteitsregister Paramedici

Als oefentherapeute voldoe ik aan de door VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie in het “Kwaliteitsregister Paramedici”. Regelmatig volgt een herregistratie om zo de continuïteit van de kwaliteit te garanderen.

Privacy

Hoe de praktijk omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Rita Segers

PATIENTTEVREDENHEID

De praktijk kinderoefentherapie en oefentherapie Rita Segers voert structureel een klanttevredenheidsonderzoek uit.

 

Met dit onderzoek  inzicht krijgen in patiëntwaardering om zo verbeterpunten te kunnen signaleren. Deze gegevens bieden de informatie die nodig is om de kwaliteit van zorg hoog te houden.

Natuurlijk wordt er alles aan gedaan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen.

 

Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over bepaalde zaken.  En wilt u met dat gevoel  van onvrede of uw klacht zelf iets doen, dan leest u hier wat u in een dergelijke situatie kan doen.

Patienttevredenheid

VERGOEDINGEN & TARIEVEN

Vergoedingen

Oefentherapie Cesar voor volwassenen

(vanaf 18 jaar) wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Oefentherapie voor kinderen, onder 18 jaar, wordt vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering. De behandelingen worden direct gedeclareerd bij uw verzekering. De zorgverzekeraars hanteren daarbij vastgestelde tarieven. Neem contact op met uw zorgverzekeraar of raadpleeg de polisvoorwaarden voor meer informatie.

 

Verwijzing

De praktijk is “direct toegankelijk”. Dit wil zeggen dat u ook zonder verwijzing van een arts terecht kunt. Dit maakt oefentherapie en slaapoefentherapie voor iedereen toegankelijk.

Het geeft je als patiënt de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van een arts, een oefentherapeut in te schakelen.

Tarieven

Voor de behandelingen waarvoor geen verzekeringsdekking bestaat, ontvangt u een rekening. Er worden dan onderstaande tarieven gehanteerd.

 

Screeningsgesprek € 11,-

Intake en onderzoek na screening € 32,-

Intake en onderzoek na verwijzing € 42,-

Zitting oefentherapie € 30,-

Zitting kinderoefentherapie € 41,-

Zitting kinderoefentherapie aan huis  € 52,-

Instructie/ overleg  € 25,-

Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport € 41,-

Vergoedingen & Tarieven
bottom of page