top of page

NIEUWS

Congres slaapproblemen bij jonge kinderen editie 2021

 

Veel jonge kinderen kampen met in- en doorslaapproblemen en dat is niet goed voor de ontwikkeling van een kind en zet de ouder-kind relatie onder druk.

Ook dit jaar organiseerde vakblad Vroeg (kennisplatform Jonge Kind) samen met het Euregionaal congresburo een congres.

Wederom een gevarieerd programma zoals bij de vorige edities waarbij verschillende onderwerpen aan bod kwamen.

Onderwerpen zoals slaapproblemen bij onder- en overprikkelde kinderen, het slapen bij angsten en een sensitieve aanpak van slaapproblemen.

Vooral het onderwerp “sensitieve zorg in relatie tot de ontwikkeling van een veilige hechting” maakte duidelijk dat er diversiteit is in aanpak en dat er de laatste tijd een groeiende aandacht is voor een sensitieve aanpak.

Slaapproblemen niet alleen zien als gedrag dat kan worden aangeleerd of afgeleerd maar als signalen van het kind dat hij/ zij de ouder nodig heeft. Een sensitief ouderschap waarbij de behoeften van het kind het uitgangspunt zijn en niet de uitdoving van het gedrag. 

En als wij als hulpverleners kunnen afstemmen op ouders, kunnen ouders dat ook beter met kind gaan doen. De ouder kan zich verplaatsen in gedachten en gevoelens van het kind maar weet ook het onderscheid tussen eigen gedachten en gevoelens en dat van het kind. 

Kijken naar het kind, samen kijken naar de signalen die het geeft en ontdekken wat ze betekenen en wat het kindje nodig heeft. En daarmee een cirkel van vertrouwen en veiligheid creëren.

Certificaat2021.jpeg

Congres slaapproblemen  bij jonge kinderen 2020

 

De laatste jaren zie je steeds meer jonge kinderen met slaapproblemen, problemen met in- en doorslapen. En slecht slapen is niet goed voor de ontwikkeling van het kind maar ook niet goed voor de ouder-kindrelatie. Behalve dat de kinderen problemen kunnen krijgen door een slechte slaap kunnen ouders ook uitgeput raken in hun pogingen het kind te helpen. Een slechte slaap heeft impact op het kind en op de ouders.

 

Tijdens het congres, georganiseerd door vakblad Vroeg in samenwerking met Euregionaal Congresburo, kwamen verschillende deskundigen aan het woord over dit onderwerp. Aspecten werden besproken zoals hoe er hulp kan worden geboden aan ouders van baby’s, peuters en kleuters. Hoe kunnen de ouders begeleid worden die zelf al zo moe zijn. De deskundigen kwamen niet met spectaculaire nieuwe ontwikkelingen maar benadrukten wel het belang van een goede slaap voor het kind en de ouders.

Workshop Kindertekeningen.

 

In september 2019 met collega’s kinderoefentherapeuten een workshop Kindertekeningen gevolgd, gegeven door orthopedagoge, trainer en coach Ellen de Groot.

We hebben tijdens deze workshop inzichten gekregen die kindertekeningen ons bieden die we vervolgens kunnen gebruiken in het begeleidingsproces van een kind.

Een tekening is soms meer dan een tekening, soms meer dan een motorische handeling. Het is een taal die kinderen spreken zonder woorden maar met beelden. En als je die beeldentaal een beetje kunt begrijpen, weet je wat een kind je vertelt zonder woorden. Je krijgt een inkijkje in het leven van een kind.

Een leerzame workshop waarin een ieder voortaan een tikkeltje anders naar kindertekeningen gaat kijken maar ook naar tekeningen van volwassenen.

 

Werken Met Aandacht

 

Zaterdag 13 april 2019 aanwezig geweest bij een studiedag georganiseerd door het platform kinderoefentherapie met als thema “Werken Met Aandacht”.

 

We zien regelmatig dat kinderen zich moeilijk op een taak kunnen richten. Maar een goede werkhouding is méér dan alleen een goede concentratie. Lichamelijke factoren, alertheid en motivatie hebben ook invloed op de werkhouding. En als er begrip ontstaat voor de factoren die van invloed zijn op de werkhouding ontstaat hierdoor ook begrip voor problemen die kunnen ontstaan als de werkhouding niet optimaal is. En als dat begrip er is, kan men bedenken wat er gedaan kan worden om die problemen te verhelpen.

 

Hierover ging deze inspirerende en leerzame studiedag. Cursusleider was kinder- en jeugdneuropsycholoog  André Rietman die gebruik maakte van de laatste inzichten uit de ( neuro) psychologie, de ergotherapie en de theorie rond sensorische informatieverwerking.

Aan bod kwam onder andere de neuropsychologische achtergrond van het werken met aandacht, de positionering van problemen in de werkhouding ten opzichte van leer- en gedragsproblemen, de oorzakelijke analyse ( waarom doen deze problemen zich voor) en de inventarisatie van problemen en zeker niet onbelangrijk het opstellen van een handelingsgericht advies.

Screening Writic.

 

Het goed mee kunnen doen in groep 3 is van positieve invloed op de sociale en schoolse vaardigheden van het kind gedurende zijn hele schoolloopbaan waarbij het leren schrijven van grote invloed is ( Ratzon, Efraim ,& Bart, 2007).

 

Kinderen die klaar zijn om te leren schrijven hebben de mogelijkheid om voldoende te kunnen profiteren van de instructie bij het aanleren van het schrijven(Marr & Cermak, 2003).

 

Om te kunnen evalueren of de oudste kleuters startklaar zijn voor het schrijfonderwijs in groep 3 is de WRITIC als meetinstrument ontwikkeld.

 

Een vroege evaluatie met behulp van WRITIC kan plaatsvinden in groep 2 in de fase van het voorbereidend schrijven bij kinderen waar de leerkracht zich zorgen over maakt.

Als dan blijkt dat een kind risico loopt op het ontwikkelen van schrijfmoeilijkheden kan het voorbereidende schrijven gestimuleerd worden zodat het kind met voldoende bagage naar groep 3 gaat voor een goede start.

 

Als kinderoefentherapeute kan ik gericht advies geven aan de leerkracht en ouders / verzorgers om het kind te stimuleren en te ondersteunen alsmede een interventie inzetten.

bottom of page