top of page

Screening Writic.

Het goed mee kunnen doen in groep 3 is van positieve invloed op de sociale en schoolse vaardigheden van het kind gedurende zijn hele schoolloopbaan waarbij het leren schrijven van grote invloed is ( Ratzon, Efraim ,& Bart, 2007).


Kinderen die klaar zijn om te leren schrijven hebben de mogelijkheid om voldoende te kunnen profiteren van de instructie bij het aanleren van het schrijven(Marr & Cermak, 2003).


Om te kunnen evalueren of de oudste kleuters startklaar zijn voor het schrijfonderwijs in groep 3 is de WRITIC als meetinstrument ontwikkeld.


Een vroege evaluatie met behulp van WRITIC kan plaatsvinden in groep 2 in de fase van het voorbereidend schrijven bij kinderen waar de leerkracht zich zorgen over maakt.

Als dan blijkt dat een kind risico loopt op het ontwikkelen van schrijfmoeilijkheden kan het voorbereidende schrijven gestimuleerd worden zodat het kind met voldoende bagage naar groep 3 gaat voor een goede start.


Als oefentherapeute voor kinderen kan ik gericht advies geven aan de leerkracht en ouders / verzorgers om het kind te stimuleren en te ondersteunen alsmede een interventie inzetten.


Comments


bottom of page