top of page

Wat is de kleurles?

De Kleurles is een methodiek, ontwikkeld voor de leerkracht om in de klas te gebruiken met als doel het verbeteren van de motorische uitvoering van pen- en papiertaken bij de leerlingen. Door middel van de activiteit “kleuren” werken leerlingen aan het verbeteren van die motorische uitvoering.

Tijdens het kleuren kun je aan alle voorwaarden werken die nodig zijn voor het motorisch uitvoeren van pen- en papiertaken. Kleuren is eenvoudiger dan schrijven waardoor er meer ruimte is om aandacht te geven aan die voorwaarden. En uiteindelijk zal de leerling profiteren bij het leren schrijven van de voorwaarden die eerder geleerd zijn tijdens het kleuren.

De Kleurles richt zich op vier thema’s : zithouding, pengreep, doseren van kracht en fijne motoriek.

Er wordt gebruik gemaakt van kijkplaten, metaforen en bijpassende materialen.

De methodiek van De Kleurles geeft resultaat als de leerkracht deze gedurende het hele schooljaar toepast.

Bij kleuters draagt De Kleurles bij aan het leggen van een goede basis voor de schrijfontwikkeling. En oudere leerlingen krijgen handreikingen voor verbeteren van het handschrift.


Als Kleurlesspecialist kan ik een voorbeeldles in de klas geven. Een goede manier voor leerkracht en leerling om te zien waar je met kleuren aandacht aan kunt geven en wat je kunt bereiken.

Na afloop van een voorbeeldles bespreek ik de les, is er ruimte voor vragen en worden er praktische handelingsadviezen gegeven.

Daarna kan de leerkracht, na aanschaf van het materialenpakket, zelf aan de slag met De Kleurles.Comments


bottom of page