top of page

Werken Met Aandacht

Een studiedag bijgewoond, georganiseerd door het platform kinderoefentherapie met als thema “Werken Met Aandacht”.


We zien regelmatig dat kinderen zich moeilijk op een taak kunnen richten. Maar een goede werkhouding is méér dan alleen een goede concentratie. Lichamelijke factoren, alertheid en motivatie hebben ook invloed op de werkhouding. En als er begrip ontstaat voor de factoren die van invloed zijn op de werkhouding ontstaat hierdoor ook begrip voor problemen die kunnen ontstaan als de werkhouding niet optimaal is. En als dat begrip er is, kan men bedenken wat er gedaan kan worden om die problemen te verhelpen.


Hierover ging deze inspirerende en leerzame studiedag. Cursusleider was kinder- en jeugdneuropsycholoog André Rietman die gebruik maakte van de laatste inzichten uit de ( neuro) psychologie, de ergotherapie en de theorie rond sensorische informatieverwerking.

Aan bod kwam onder andere de neuropsychologische achtergrond van het werken met aandacht, de positionering van problemen in de werkhouding ten opzichte van leer- en gedragsproblemen, de oorzakelijke analyse ( waarom doen deze problemen zich voor) en de inventarisatie van problemen en zeker niet onbelangrijk het opstellen van een handelingsgericht advies.

Comments


bottom of page